XSLTProcessor::setParameter

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::setParameterBir değiştirgeye bir değer atar

Açıklama

setParameter ( string $isimalanı , string $isim , string $değer ) : bool
setParameter ( string $isimalanı , array $seçenekler ) : bool

XSLTProcessor tarafından dönüşüm sırasında kullanılmak üzere bir veya daha fazla değiştirgeye değer atar. Biçembentte mevcut olmayan değiştirgeler yok sayılır.

Değiştirgeler

isimalanı

XSLT değiştirgesinin ait olduğu isim alanının adresi.

isim

XSLT değiştirgesinin yerel adı.

değer

XSLT değiştirgesinin değeri.

seçenekler

isim => değer çiftlerinden oluşan bir dizi. Bu söz dizimi PHP 5.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Dönüşüm öncesi sahip değişimi

<?php

$collections 
= array(
    
'Marc Rutkowski' => 'marc',
    
'Olivier Parmentier' => 'olivier'
);

$xsl = new DOMDocument;
$xsl->load('collection.xsl');

// Dönüştürücüyü yapılandıralım
$proc = new XSLTProcessor;
$proc->importStyleSheet($xsl); // XSL kuralları

foreach ($collections as $name => $file) {
    
// XML belgeyi yükleyelim
    
$xml = new DOMDocument;
    
$xml->load('collection_' $file '.xml');

    
$proc->setParameter('''owner'$name);
    
$proc->transformToURI($xml'file:///tmp/' $file '.html');
}

?>

Ayrıca Bakınız