XSLTProcessor::removeParameter

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::removeParameterDeğiştirge siler

Açıklama

removeParameter ( string $isimalanı , string $isim ) : bool

Atanmış bir değiştirgeyi siler. Böylece değiştirgenin biçembentteki öntanımlı değerinin kullanılması sağlanmış olur.

Değiştirgeler

isimalanı

XSLT değiştirgesinin ait olduğu isim alanının adresi.

isim

XSLT değiştirgesinin yerel adı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız