Örnekler

Örnek 1 - Bir Zip arşivi oluşturmak

<?php

$zip 
= new ZipArchive();
$filename "./test112.zip";

if (
$zip->open($filenameZIPARCHIVE::CREATE)!==TRUE) {
    exit(
"<$filename> açılamadı\n");
}

$zip->addFromString("testfilephp.txt" time(),
    
"#1 Bu, testfilephp.txt olarak eklenen bir deneme dizgesidir.\n");
$zip->addFromString("testfilephp2.txt" time(),
    
"#2 Bu, testfilephp2.txt olarak eklenen bir deneme dizgesidir.\n");
$zip->addFile($thisdir "/too.php","/testfromfile.php");
echo 
"dosya sayısı: " $zip->numFiles "\n";
echo 
"durum:" $zip->status "\n";
$zip->close();
?>

Örnek 2 - Arşiv bilgilerinin dökümü ve listelenmesi

<?php
$za 
= new ZipArchive();

$za->open('test_with_comment.zip');
print_r($za);
var_dump($za);
echo 
"Dosya sayısı: " $za->numFiles "\n";
echo 
"Durumu: " $za->status  "\n";
echo 
"Sistem durumu: " $za->statusSys "\n";
echo 
"Dosya ismi: " $za->filename "\n";
echo 
"Açıklama: " $za->comment "\n";

for (
$i=0$i<$za->numFiles;$i++) {
    echo 
"İndis: $i\n";
    
print_r($za->statIndex($i));
}
echo 
"Dosya sayısı:" $za->numFiles "\n";
?>

Örnek 3 - Zip akım sarmalayıcı; bir OpenOffice meta bilgisini okur

<?php
$reader 
= new XMLReader();

$reader->open('zip://' dirname(__FILE__) . '/test.odt#meta.xml');
$odt_meta = array();
while (
$reader->read()) {
    if (
$reader->nodeType == XMLREADER::ELEMENT) {
        
$elm $reader->name;
    } else {
        if (
$reader->nodeType == XMLREADER::END_ELEMENT &&
          
$reader->name == 'office:meta') {
            break;
        }
        if (!
trim($reader->value)) {
            continue;
        }
        
$odt_meta[$elm] = $reader->value;
    }
}
print_r($odt_meta);
?>

Bu örnekte PHP 4'teki eski eklenti kullanılmıştır. Bir zip dosya arşivi açılmakta, arşivdeki her dosya okunup içeriği basılmaktadır. Bu örnekte ZZIPlib kaynak paketiyle dağıtılan deneme arşivlerinden test2.zip dosyası kullanılmıştır.

Örnek 4 - Zip kullanım örneği (PHP 4)

<?php

$zip 
zip_open("/tmp/test2.zip");

if (
$zip) {
    while (
$zip_entry zip_read($zip)) {
        echo 
"İsim:                " .
          
zip_entry_name($zip_entry) . "\n";
        echo 
"Özgün dosya boyu:    " .
          
zip_entry_filesize($zip_entry) . "\n";
        echo 
"Sıkıştırılmış boyut: " .
          
zip_entry_compressedsize($zip_entry) . "\n";
        echo 
"Sıkıştırma yöntemi:  " .
          
zip_entry_compressionmethod($zip_entry) . "\n";

        if (
zip_entry_open($zip$zip_entry"r")) {
            echo 
"Dosya içeriği:\n";
            
$buf zip_entry_read($zip_entryzip_entry_filesize($zip_entry));
            echo 
"$buf\n";

            
zip_entry_close($zip_entry);
        }
        echo 
"\n";

    }

    
zip_close($zip);

}
?>