Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Zlib eklentisi, istek yapan tarayıcı desteklediği takdirde, sayfaların şeffaf olarak sıkıştırılmasını sağlar. Eklentinin php.ini yapılandırma dosyasında üç yönergesi vardır.

Zlib Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
zlib.output_compression "0" PHP_INI_ALL PHP 4.0.5'dan beri kullanılabilmektedir.
zlib.output_compression_level "-1" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
zlib.output_handler "" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

zlib.output_compression boolean/integer

Sayfanın şeffaf olarak sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağı. Bu yönergeye php.ini içinde veya Apache yapılandırmasında "On" değerini belirtirseniz ve tarayıcı istek yaparken bir "Accept-Encoding: gzip" veya "deflate" başlığı gönderirse sayfalar sıkıştırılır ve çıktıya istek yapılan başlığa göre (sırasıyla) "Content-Encoding: gzip" veya "Vary: Accept-Encoding" başlığı eklenir. Çalışma anında herhangi bir çıktı göndermeden önce de bu yönergeye "On" atanabilir.

Bu seçenek "On"/"Off" değerlerinden başka tamsayı değerler de kabul eder. Tamsayı değerle çıktı tamponunun boyutunu belirleyebilirsiniz (öntanımlı olarak 4 kB'tır).

Bilginize:

Bu yönergeye "On" atandığı takdirde output_handler boş olmalıdır! Yerine zlib.output_handler kullanılmalıdır.

zlib.output_compression_level integer

Çıktının şeffaf olarak sıkıştırılması için kullanılacak sıkıştırma seviyesi. 0 (sıkıştırma yok) ile 9 (en fazla sıkıştırma) arasında bir değer olarak belirtilir. Öntanımlı değer -1 olup, kullanılacak sıkıştırma seviyesine sunucu karar verir.

zlib.output_handler string

php.ini dosyanızda zlib.output_compression yönergesini etkin kılmışsanız ek çıktı eylemcileri belirtemezsiniz. Bu ayar output_handler gibi yapılır fakat birlikle kullanılamazlar.