file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileReads entire file into an array

Descrierea

file ( string $filename [, int $flags = 0 [, resource $context ]] ) : array

Reads an entire file into an array.

Notă:

You can use file_get_contents() to return the contents of a file as a string.

Parametri

filename

Path to the file.

Sfat

Un URL poate fi utilizat în calitate de denumire a fișierului în această funcție dacă învelișurile fopen au fost activate. Accesați fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fișierului. Accesați Supported Protocols and Wrappers pentru referințe la informații despre posibilitățile pe care le oferă diferite învelișuri, note despre utilizarea lor și informații despre variabile predefinite pe care le oferă.

flags

The optional parameter flags can be one, or more, of the following constants:

FILE_USE_INCLUDE_PATH
Search for the file in the include_path.
FILE_IGNORE_NEW_LINES
Omit newline at the end of each array element
FILE_SKIP_EMPTY_LINES
Skip empty lines

context

A context resource created with the stream_context_create() function.

Notă: Susținrea contextelor a fost adăugată începând cu PHP 5.0.0. Pentru o descriere a contextelor, referiți-vă la Streams.

Valorile întoarse

Returns the file in an array. Each element of the array corresponds to a line in the file, with the newline still attached. Upon failure, file() returns FALSE.

Notă:

Each line in the resulting array will include the line ending, unless FILE_IGNORE_NEW_LINES is used.

Notă: Dacă PHP nu recunoaște corect terminațiile liniilor atunci când citește fișiere pe, sau create pe un computer Macintosh, atunci activarea opțiunii de configurare la rulare auto_detect_line_endings ar trebui să ajute la soluționarea problemei.

Erori/Excepții

Emits an E_WARNING level error if the file does not exist.

Exemple

Example #1 file() example

<?php
// Get a file into an array.  In this example we'll go through HTTP to get
// the HTML source of a URL.
$lines file('http://www.example.com/');

// Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.
foreach ($lines as $line_num => $line) {
    echo 
"Line #<b>{$line_num}</b> : " htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
}

// Another example, let's get a web page into a string.  See also file_get_contents().
$html implode(''file('http://www.example.com/'));

// Using the optional flags parameter since PHP 5
$trimmed file('somefile.txt'FILE_IGNORE_NEW_LINES FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
?>

Note

Avertizare

La utilizarea SSL, Microsoft IIS va viola protocolul prin închiderea conexiunii fără a trimite un indicator close_notify. PHP va raporta aceasta ca "SSL: Fatal Protocol Error" (eroare fatală de protocol) când se ajunge la sfârșitul datelor. Pentru a evita aceasta coborât nivelul error_reporting pentru a nu include avertizări. PHP poate detecta soft-ul de server IIS care produce astfel de greșeli când deschideți fluxul utilizând învelișul https:// și va suprima automat avertizările. La utilizarea fsockopen() pentru a crea un socket ssl:// programatorul este responsabil să detecteze și să suprime această avertizare.

A se vedea și