ArrayAccess::offsetSet

(PHP 5, PHP 7)

ArrayAccess::offsetSetBelirtilen konuma bir değer atar

Açıklama

abstract public ArrayAccess::offsetSet ( mixed $konum , mixed $değer ) : void

Belirtilen konuma belirtilen değer atanır.

Değiştirgeler

konum

Değerin atanacağı konum.

değer

Atanacak değer.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Notlar

Bilginize:

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, başka bir değer mümkün değilse konum değiştirgesine NULL atanır.

<?php
$arrayaccess
[] = "ilk değer";
$arrayaccess[] = "ikinci değer";
print_r($arrayaccess);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [0] => ilk değer
    [1] => ikinci değer
)

Bilginize:

Bu işlev gönderimli atamalarda çağrılmaz, aksi takdirde ArrayAccess ile dizi boyularında yapılan dolaylı değişiklikler aşırı yüklemeye yol açar. Dolaylı değişiklik, boyutu doğrudan değiştirerek değil, bir alt boyutu veya alt özelliği değiştirerek ya da dizi boyutunu gönderimli olarak başka bir değişkene atayarak yapılır. Bunun için ArrayAccess::offsetGet() çağrılır. İşlem sadece yöntem gönderimli değer döndürürse başarılı olur ki, bu da PHP 5.3.4 ve sonrasını gerektirir.