ArrayAccess arayüzü

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Nesnelere birer dizi olarak erişmeyi sağlayan arayüz.

Arayüz Sözdizimi

ArrayAccess {
/* Yöntemler */
abstract public offsetExists ( mixed $konum ) : bool
abstract public offsetGet ( mixed $konum ) : mixed
abstract public offsetSet ( mixed $konum , mixed $değer ) : void
abstract public offsetUnset ( mixed $konum ) : void
}

Örnek 1 Temel kullanım

<?php
class obj implements ArrayAccess {
    private 
$container = array();
    
    public function 
__construct() {
        
$this->container = array(
            
"bir"   => 1,
            
"iki"   => 2,
            
"üç"    => 3,
        );
    }
    
    public function 
offsetSet($offset$value) {
        if (
is_null($offset)) {
            
$this->container[] = $value;
        } else {
            
$this->container[$offset] = $value;
        }
    }
    
    public function 
offsetExists($offset) {
        return isset(
$this->container[$offset]);
    }
    
    public function 
offsetUnset($offset) {
        unset(
$this->container[$offset]);
    }
    
    public function 
offsetGet($offset) {
        return isset(
$this->container[$offset]) ? $this->container[$offset] : null;
    }
}

$obj = new obj;

var_dump(isset($obj["iki"]));
var_dump($obj["iki"]);
unset(
$obj["iki"]);
var_dump(isset($obj["iki"]));
$obj["iki"] = "Bir değer";
var_dump($obj["iki"]);

$obj[] = 'Ek 1';
$obj[] = 'Ek 2';
$obj[] = 'Ek 3';
print_r($obj);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
int(2)
bool(false)
string(7) "Bir değer"
obj Object
(
  [container:obj:private] => Array
    (
      [bir] => 1
      [üç] => 3
      [iki] => Bir değer
      [0] => Ek 1
      [1] => Ek 2
      [2] => Ek 3
    )

)

İçindekiler