ArrayAccess::offsetGet

(PHP 5, PHP 7)

ArrayAccess::offsetGetKonumdaki değeri döndürür

Açıklama

abstract public ArrayAccess::offsetGet ( mixed $konum ) : mixed

Belirtilen konumdaki değeri döndürür.

Bu yöntem, empty() işlevi ile konumun boş olup olmadığına bakılırken çalıştırılır.

Değiştirgeler

konum

Değerin döndürüleceği konum.

Notlar

Bilginize:

PHP 5.3.4 ve sonrasında, prototip sınamaları esnetildi ve bu yöntemin gerçeklemelerinin gönderimli değer döndürmesi mümkün oldu. Bu, olası ArrayAccess nesnelerinin aşırı yüklenmiş dizi boyutlarında dolaylı değişiklikleri mümkün kılar.

Doğrudan değişiklikte, $obj[6] = 7 örneğindeki gibi dizi boyutu değeri tamamen değişir. Dolaylı değişiklikte ise, ya boyutun bir kısmı değişir ya da boyut gönderimli olarak başka bir değişkene atanmaya çalışılır ($obj[6][7] = 7 veya $var =& $obj[6] gibi). ++ ile arttırım ve -- ile eksiltim dolaylı değişiklikteki gibi gerçeklenir.

Doğrudan değişiklik ArrayAccess::offsetSet() çağrısını tetiklerken, dolaylı değişiklik ArrayAccess::offsetGet() çağrısını tetikler. Bu durumda, ArrayAccess::offsetGet() gerçeklenimi gönderimli değer dönürebilmelidir, aksi takdirde bir E_NOTICE iletisi çıktılanır.

Dönen Değerler

Her türde değer dönebilir.

Ayrıca Bakınız