Generator sınıfı

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

Giriş

Generator nesneleri üreteçlerden döndürülür.

Dikkat

Generator neneleri new üzerinden örneklenemez.

Sınıf Sözdizimi

Generator implements Iterator {
/* Yöntemler */
public current ( void ) : mixed
public getReturn ( void ) : mixed
public key ( void ) : mixed
public next ( void ) : void
public rewind ( void ) : void
public send ( mixed $değer ) : mixed
public throw ( Throwable $istisna ) : mixed
public valid ( void ) : bool
public __wakeup ( void ) : void
}

İçindekiler