Throwable

(PHP 7)

Giriş

Throwable PHP 7'de bir throw deyimi üzerinden yavrulanabilen Error ve Exception gibi nesneler için temel arayüzdür.

Bilginize:

PHP sınıfları doğrudan Throwable arayüzünden gerçeklenemez, bunun yerine Exception sınıfı genişletilerek gerçeklenir.

Arayüz Sözdizimi

Throwable {
/* Yöntemler */
abstract public getMessage ( void ) : string
abstract public getCode ( void ) : int
abstract public getFile ( void ) : string
abstract public getLine ( void ) : int
abstract public getTrace ( void ) : array
abstract public getTraceAsString ( void ) : string
abstract public getPrevious ( void ) : Throwable
abstract public __toString ( void ) : string
}

İçindekiler