MongoDB için bağlamsal seçenekler

MongoDB için bağlamsal seçeneklerMongoDB için bağlamsal seçeneklerin listesi

Açıklama

mongodb:// aktarımları için bağlamsal seçenekler.

Seçenekler

log_cmd_insert callable

Bir belge yerleştirirken çağrılan geri çağırım işlevi, log_cmd_insert() işlevine bakınız.

log_cmd_delete callable

Bir belge silinirken çağrılan geri çağırım işlevi, log_cmd_delete() işlevine bakınız.

log_cmd_update callable

Bir belge güncellenirken çağrılan geri çağırım işlevi, log_cmd_update() işlevine bakınız.

log_write_batch callable

Bir Write Batch çalıştırılırken çağrılan geri çağırım işlevi, log_write_batch() işlevine bakınız.

log_reply callable

MongoDB'den bir yanıt okunurken çağrılan geri çağırım işlevi, log_reply() işlevine bakınız.

log_getmore callable

Bir MongoDB imlecinden daha fazla sonuç döndürürken çağrılan geri çağırım işlevi, log_getmore() işlevine bakınız.

log_killcursor callable

Bir killcursor opkodu çalıştırılırken çağrılan geri çağırım işlevi, log_killcursor() işlevine bakınız.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
pecl/mongo 1.5.0 Write API Bağlamsal seçenekleri eklendi.