Bağlam seçenekleri ve değiştirgeleri

PHP, tüm dosya sistemi ve akım sarmalayıcılarla kullanılabilen çeşitli bağlam seçenekleri ve değiştirgelerine sahiptir. Bağlam stream_context_create() ile oluşturulur. Seçenekler stream_context_set_option() ile değiştirgeleri ise stream_context_set_params() ile atanır.

İçindekiler