DateTime::getTimestamp

DateTimeImmutable::getTimestamp

DateTimeInterface::getTimestamp

date_timestamp_get

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateTime::getTimestamp -- DateTimeImmutable::getTimestamp -- DateTimeInterface::getTimestamp -- date_timestamp_getGets the Unix timestamp

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::getTimestamp ( void ) : int
public DateTimeImmutable::getTimestamp ( void ) : int
public DateTimeInterface::getTimestamp ( void ) : int

Yordamsal kullanım

Gets the Unix timestamp.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the Unix timestamp representing the date.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::getTimestamp() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime();
echo 
$date->getTimestamp();
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create();
echo 
date_timestamp_get($date);
?>

The above examples will output something similar to:

1272509157

Notlar

Using U as the parameter to DateTime::format() is an alternative when using PHP 5.2.

Ayrıca Bakınız