DateTime::format

DateTimeImmutable::format

DateTimeInterface::format

date_format

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7)

DateTime::format -- DateTimeImmutable::format -- DateTimeInterface::format -- date_formatReturns date formatted according to given format

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::format ( string $format ) : string
public DateTimeImmutable::format ( string $format ) : string
public DateTimeInterface::format ( string $format ) : string

Yordamsal kullanım

date_format ( DateTimeInterface $object , string $format ) : string

Returns date formatted according to given format.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal biçem: date_create() işlevinden dönen bir DateTime nesnesi.

format

Format accepted by date().

Dönen Değerler

Returns the formatted date string on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::format() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime('2000-01-01');
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s');
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create('2000-01-01');
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:s');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2000-01-01 00:00:00

Notlar

This method does not use locales. All output is in English.

Ayrıca Bakınız

  • date() - Yerel tarihi/saati biçimlendirir