DateTime::setTimestamp

date_timestamp_set

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateTime::setTimestamp -- date_timestamp_setSets the date and time based on an Unix timestamp

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::setTimestamp ( int $unixtimestamp ) : DateTime

Yordamsal kullanım

date_timestamp_set ( DateTime $object , int $unixtimestamp ) : DateTime

Sets the date and time based on an Unix timestamp.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

unixtimestamp

Unix timestamp representing the date.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesinden başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::setTimestamp() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime();
echo 
$date->format('U = Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTimestamp(1171502725);
echo 
$date->format('U = Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create();
echo 
date_format($date'U = Y-m-d H:i:s') . "\n";

date_timestamp_set($date1171502725);
echo 
date_format($date'U = Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

The above examples will output something similar to:

1272508903 = 2010-04-28 22:41:43
1171502725 = 2007-02-14 20:25:25

Notlar

Using the Unix timestamp format to construct a new DateTime object is an alternative when using PHP 5.2, as shown in the example below.

Örnek 2 DateTime::setTimestamp() alternative in PHP 5.2

<?php
$ts 
1171502725;
$date = new DateTime("@$ts");
echo 
$date->format('U = Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

1171502725 = 2007-02-14 20:25:25

Ayrıca Bakınız