DateTimeZone::getTransitions

timezone_transitions_get

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTimeZone::getTransitions -- timezone_transitions_getReturns all transitions for the timezone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::getTransitions ([ int $timestamp_begin = PHP_INT_MIN [, int $timestamp_end = PHP_INT_MAX ]] ) : array

Yordamsal kullanım

timezone_transitions_get ( DateTimeZone $object [, int $timestamp_begin = PHP_INT_MIN [, int $timestamp_end = PHP_INT_MAX ]] ) : array

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal biçem: timezone_open() işlevinden dönen bir DateTimeZone nesnesi.

timestamp_begin

Begin timestamp.

timestamp_end

End timestamp.

Dönen Değerler

Returns numerically indexed array containing associative array with all transitions on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 The optional timestamp_begin and timestamp_end were added.

Örnekler

Örnek 1 A timezone_transitions_get() example

<?php
$timezone 
= new DateTimeZone("Europe/London");
$transitions $timezone->getTransitions();
print_r(array_slice($transitions03));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [ts] => -9223372036854775808
      [time] => -292277022657-01-27T08:29:52+0000
      [offset] => 3600
      [isdst] => 1
      [abbr] => BST
    )

  [1] => Array
    (
      [ts] => -1691964000
      [time] => 1916-05-21T02:00:00+0000
      [offset] => 3600
      [isdst] => 1
      [abbr] => BST
    )

  [2] => Array
    (
      [ts] => -1680472800
      [time] => 1916-10-01T02:00:00+0000
      [offset] => 0
      [isdst] => 
      [abbr] => GMT
    )

)