DateTimeZone::listAbbreviations

timezone_abbreviations_list

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTimeZone::listAbbreviations -- timezone_abbreviations_listReturns associative array containing dst, offset and the timezone name

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static DateTimeZone::listAbbreviations ( void ) : array

Yordamsal kullanım

timezone_abbreviations_list ( void ) : array

Dönen Değerler

Returns array on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 A timezone_abbreviations_list() example

<?php
$timezone_abbreviations 
DateTimeZone::listAbbreviations();
print_r($timezone_abbreviations["acst"]);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [dst] => 1
      [offset] => -14400
      [timezone_id] => America/Porto_Acre
    )

  [1] => Array
    (
      [dst] => 1
      [offset] => -14400
      [timezone_id] => America/Eirunepe
    )

  [2] => Array
    (
      [dst] => 1
      [offset] => -14400
      [timezone_id] => America/Rio_Branco
    )

  [3] => Array
    (
      [dst] => 1
      [offset] => -14400
      [timezone_id] => Brazil/Acre
    )

)

Ayrıca Bakınız