DateTimeZone::listIdentifiers

timezone_identifiers_list

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTimeZone::listIdentifiers -- timezone_identifiers_listReturns a numerically indexed array containing all defined timezone identifiers

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static DateTimeZone::listIdentifiers ([ int $what = DateTimeZone::ALL [, string $country = NULL ]] ) : array

Yordamsal kullanım

timezone_identifiers_list ([ int $what = DateTimeZone::ALL [, string $country = NULL ]] ) : array

Değiştirgeler

what

One of the DateTimeZone class constants (or a combination).

country

A two-letter ISO 3166-1 compatible country code.

Bilginize: This option is only used when what is set to DateTimeZone::PER_COUNTRY.

Dönen Değerler

Returns array on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Added the optional what and country parameters.

Örnekler

Örnek 1 A timezone_identifiers_list() example

<?php
$timezone_identifiers 
DateTimeZone::listIdentifiers();
for (
$i=0$i 5$i++) {
    echo 
"$timezone_identifiers[$i]\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara

Ayrıca Bakınız