DateInterval sınıfı

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Giriş

Bir tarih aralığı gösterir.

Ya sabit bir süre (yıl, ay, gün saat sayısı gibi) ya da DateTime kurucusunun desteklediği biçemde göreli bir zaman dizgesi saklanır.

Sınıf Sözdizimi

DateInterval {
/* Özellikler */
public integer $y ;
public integer $m ;
public integer $d ;
public integer $h ;
public integer $i ;
public integer $s ;
public float $f ;
public integer $ters ;
/* Yöntemler */
public __construct ( string $zaman_aralığı )
public static createFromDateString ( string $zaman ) : DateInterval
public format ( string $biçem ) : string
}

Özellikler

y

Yıl sayısı.

m

Ay sayısı.

d

Gün sayısı.

h

Saat sayısı.

i

Dakika sayısı.

s

Saniye sayısı.

f

Saniyenin kesri olarak mikrosaniye.

ters

Zaman aralığı negatifse 1 değilse 0 Bakınız: DateInterval::format().

günsayısı

DateInterval nesnesi DateTime::diff() tarafından yaratılmışsa, başlangıç ve son tarihler arsındaki toplam gün sayısıdır. Aksi takdirde, günsayısı FALSE'dır.

PHP 5.4.20/5.5.4 öncesinde FALSE yerine -99999 alırsınız.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 f özelliği eklendi.

İçindekiler