DOMAttr::__construct

(PHP 5, PHP 7)

DOMAttr::__constructYeni bir DOMAttr nesnesi oluşturur

Açıklama

public DOMAttr::__construct ( string $isim [, string $değer ] )

Yeni bir DOMAttr nesnesi oluşturur. Nesne bu haliyle bir belgeye eklenebilir, fakat belge ile ilişkilendirilinceye kadar yeni bir düğüm eklenemez. Yazılabilir bir düğüm oluşturmak için DOMDocument::createAttribute() yöntemini kullanın.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

değer

Özniteliğin değeri.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir DOMAttr oluşturmak

<?php

$dom 
= new DOMDocument('1.0''utf-8');
$element $dom->appendChild(new DOMElement('root'));
$attr $element->setAttributeNode(new DOMAttr('attr''attrvalue'));
echo 
$dom->saveXML();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root attr="attrvalue" />

Ayrıca Bakınız