DOMAttr::isId

(PHP 5, PHP 7)

DOMAttr::isIdÖznitelik bir ID mi tanımlıyor diye bakar

Açıklama

public DOMAttr::isId ( void ) : bool

Öznitelik bir ID tanımlıyorsa TRUE döner.

DOM standardı gereği, ID özniteliğini ID türünde tanımlayan bir DTD olmalıdır. Bu işlevi kullanmadan önce belgenizi DOMDocument::validate() veya DOMDocument::validateOnParse ile doğrulamanız gerekir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - DOMAttr::isId() örneği

<?php

$doc 
= new DomDocument;

// Belgemizi önce doğrulamalıyız
$doc->validateOnParse true;
$doc->Load('book.xml');

// chapter elemanının id özniteliğini öğrenelim
$attr $doc->getElementsByTagName('chapter')->item(0)->getAttributeNode('id');

var_dump($attr->isId()); // bool(true)

?>