DOMAttr sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Bir DOMAttr nesnesi, bir DOMElement nesnesindeki bir özniteliği temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

DOMAttr extends DOMNode {
/* Özellikler */
public readonly string $name ;
public readonly DOMElement $ownerElement ;
public readonly bool $schemaTypeInfo ;
public readonly bool $specified ;
public string $value ;
/* Yöntemler */
public __construct ( string $isim [, string $değer ] )
public isId ( void ) : bool
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : string
public DOMNode::C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : int
DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] ) : DOMNode
public DOMNode::getLineNo ( void ) : int
public DOMNode::getNodePath ( void ) : string
DOMNode::hasAttributes ( void ) : bool
DOMNode::hasChildNodes ( void ) : bool
DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] ) : DOMNode
DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri ) : bool
DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm ) : bool
DOMNode::isSupported ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek ) : string
DOMNode::lookupPrefix ( string $uri ) : string
DOMNode::normalize ( void ) : void
}

Özellikler

name

Özniteliğin ismi.

ownerElement

Özniteliği içeren eleman.

schemaTypeInfo

Henüz gerçeklenmemiştir, daima NULL'dur.

specified

Henüz gerçeklenmemiştir, daima NULL'dur.

value

Özniteliğin değeri.

İçindekiler