DOMDocument::createAttribute

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createAttributeYeni bir öznitelik düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createAttribute ( string $isim ) : DOMAttr

Yeni bir DOMAttr nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMAttr nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INVALID_CHARACTER_ERR

isim geçersiz karakter içeriyorsa oluşur.

Ayrıca Bakınız