DOMDocument::__construct

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::__constructYeni bir DOMDocument nesnesi oluşturur

Açıklama

public DOMDocument::__construct ([ string $sürüm [, string $kodlama ]] )

Yeni bir DOMDocument nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

sürüm

XML bildiriminin 'version' özniteliğinin değeri.

kodlama

XML bildiriminin 'encoding' özniteliğinin değeri.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir DOMDocument oluşturmak

<?php

$dom 
= new DOMDocument('1.0''utf-8');

echo 
$dom->saveXML(); /* <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> */

?>

Ayrıca Bakınız