DOMImplementation::createDocument

(PHP 5, PHP 7)

DOMImplementation::createDocumentBelge elemanı belirtilen DOMDocument nesnesini oluşturur

Açıklama

DOMImplementation::createDocument ([ string $uri = NULL [, string $önekliAd = NULL [, DOMDocumentType $belgeTürü = NULL ]]] ) : DOMDocument

Belge elemanı belirtilen DOMDocument nesnesini oluşturur.

Değiştirgeler

uri

Oluşturulacak belge elemanının isim alanını betimleyen adres.

önekliAd

Oluşturulacak belge elemanının isim alanı önekli ismi.

belgeTürü

Oluşturulacak belgenin türü veya NULL.

Dönen Değerler

Yeni bir DOMDocument nesnesi. uri, önekliAd ve belgeTürü olarak NULL belirtilirse belge elemanı olmayan boş bir DOMDocument nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR

belgeTürü başka bir belgede zaten kullanılmışsa veya başka bir gerçeklenim tarafından oluşturulmuşsa bu hata oluşur.

DOM_NAMESPACE_ERR

uri ve önekliAd ile saptanan isim alanı ile ilgili bir hata durumunda bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız