DOMDocument::getElementsByTagName

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::getElementsByTagNameİsmi belirtilen tüm elemanları döndürür

Açıklama

DOMDocument::getElementsByTagName ( string $isim ) : DOMNodeList

İsmi belirtilen tüm elemanları bir DOMNodeList nesnesi olarak döndürür.

Değiştirgeler

isim

Aranacak etiket ismi. Tüm elemanları döndürmek için * belirtilebilir.

Dönen Değerler

Eşleşen elemanları içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız