DOMDocument::getElementsByTagNameNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::getElementsByTagNameNSİsmi ve isim alanı belirtilen tüm elemanları döndürür

Açıklama

DOMDocument::getElementsByTagNameNS ( string $uri , string $isim ) : DOMNodeList

İsmi ve isim alanı belirtilen tüm elemanları bir DOMNodeList nesnesi olarak döndürür.

Değiştirgeler

uri

Elemanların eşleştirileceği isim alanını betimleyen adres. Bütün isim alanları anlamında * belirtilebilir.

isim

Eşleştirilecek elemanın ismi. Tüm elemanları döndürmek için * belirtilebilir.

Dönen Değerler

Eşleşen elemanları içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Tüm XInclude elemanlarını döndürmek

<?php

$xml 
= <<<EOD
<?xml version="1.0" ?>
<chapter xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
<title>Books of the other guy..</title>
<para>
 <xi:include href="book.xml">
  <xi:fallback>
   <error>xinclude: book.xml not found</error>
  </xi:fallback>
 </xi:include>
 <include>
  This is another namespace
 </include>
</para>
</chapter>
EOD;
$dom = new DOMDocument;

// Yukarıdaki XML dizgesini yükleyelim
$dom->loadXML($xml);

foreach (
$dom->getElementsByTagNameNS('http://www.w3.org/2001/XInclude''*') as $element) {
    echo 
'eleman: '$element->localName', önek: '$element->prefix"\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

eleman: include, önek: xi
eleman: fallback, önek: xi

Ayrıca Bakınız