DOMDocument::getElementById

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::getElementByIdID'si belirtilen elemanı döndürür

Açıklama

DOMDocument::getElementById ( string $id ) : DOMElement

Elemanı ID özniteliğine göre araması dışında DOMDocument::getElementsByTagName() gibidir.

Bu yöntemin çalışması için DOMElement::setIdAttribute() ile elemana bir ID atanmış olması veya ID türünde bir öznitelik tanımlayan bir DTD gerekir. DTD gerektiren durumlarda bu yöntemi kullanmadan önce belgeyi ya DOMDocument::validate() ile ya da DOMDocument->validateOnParse ile doğrulamalısınız.

Değiştirgeler

id

Elemanın eşsiz ID'si.

Dönen Değerler

Aranan eleman yoksa NULL, varsa bir DOMElement nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - DOMDocument::getElementById() örneği

<?php

$doc 
= new DomDocument;

// Belgeyi önce doğrulamalıyız
$doc->validateOnParse true;
$doc->Load('book.xml');

echo 
"'books' ID'li eleman: " $doc->getElementById('books')->tagName "\n";

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'books' ID'li eleman: chapter

Ayrıca Bakınız