DOMDocument::importNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::importNodeBelgeye bir düğüm dahil eder

Açıklama

DOMDocument::importNode ( DOMNode $düğüm [, bool $içiçe ] ) : DOMNode

Dahil edilen düğümü belge ile ilişkilendirip düğümün bir kopyasını döndürür.

Değiştirgeler

düğüm

Belgeye dahil edilecek düğüm.

içiçe

TRUE belirtiliği takdirde düğüm alt düğümleriyle birlikte belgeye dahil edilir.

Bilginize:

Düğümlerin özniteliklerini de kopyalamak için bu değiştirgede TRUE belirtmek gerekir.

Dönen Değerler

Düğüm kopyalanamazsa FALSE, yoksa kopyalanan düğümü döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Düğüm dahil edilemezse DOMException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - DOMDocument::importNode() örneği

Düğümlerin bir belgeden başka bir belgeye kopyalanması.

<?php

$orgdoc 
= new DOMDocument;
$orgdoc->loadXML("<root><eleman><çocuk>çocuk metin</çocuk></eleman></root>");

// Yeni belgeye dahil edilecek düğüm
$node $orgdoc->getElementsByTagName("element")->item(0);


// Yeni belgeyi oluşturalım
$newdoc = new DOMDocument;
$newdoc->formatOutput true;

// Biraz imlenim ekleyelim
$newdoc->loadXML("<root><bireleman>elemanın içeriği</bireleman></root>");

echo 
"Düğümler kopyalanmadan 'yeni belge':\n";
echo 
$newdoc->saveXML();

// Düğümü alt düğümleriyle birlikte belgeye dahil edelim
$node $newdoc->importNode($nodetrue);
// ve "<root>" düğümüne ekleyelim
$newdoc->documentElement->appendChild($node);

echo 
"\nDüğümler kopyalandıktan sonra 'yeni belge':\n";
echo 
$newdoc->saveXML();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Düğümler kopyalanmadan 'yeni belge':
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <bireleman>elemanın içeriği</bireleman>
</root>

Düğümler kopyalandıktan sonra 'yeni belge':
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <bireleman>elemanın içeriği</bireleman>
  <eleman>
    <çocuk>çocuk metin</çocuk>
  </eleman>
</root>