DOMDocument::normalizeDocument

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::normalizeDocumentBelgeyi normalleştirir

Açıklama

DOMDocument::normalizeDocument ( void ) : void

Bu yöntem, belgeyi önce kaydedip sonra yüklemişsiniz gibi, belgeyi "normal" biçime getirir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız