DOMDocument::loadXML

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::loadXMLXML belgeyi bir dizgeden yükler

Açıklama

DOMDocument::loadXML ( string $dizge [, int $seçenekler = 0 ] ) : mixed

XML belgeyi bir dizgeden yükler.

Bu yöntem, bir DOMDocument nesnesini yüklemek ve oluşturmak için duruk olarak da çağrılabilir. Bu duruk yöntem çağrısı, yükleme öncesinde hiçbir DOMDocument özelliğinin atanmasına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda kullanılabilir.

Değiştirgeler

dizge

XML belgeyi içeren dizge.

seçenekler

Bit seviyesinde VEYAlanmış olarak libxml sabitleri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Duruk olarak çağrıldığı takdirde bir DOMDocument döndürür ve bir E_STRICT iletisi çıktılar.

Hatalar/İstisnalar

dizge olarak boş bir dizge aktarılırsa bir uyarı üretilir. Bu uyarıyı libxml üretmez ve libxml'in hata işlevleri ile elde edilemez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir belge oluşturmak

<?php
$doc 
= new DOMDocument();
$doc->loadXML('<root><node/></root>');
echo 
$doc->saveXML();
?>

Örnek 2 - Duruk DOMDocument::loadXML() çağrısı

<?php
$doc 
DOMDocument::loadXML('<root><node/></root>');
echo 
$doc->saveXML();
?>

Ayrıca Bakınız