DOMNode::normalize

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::normalizeDüğümü normalleştirir

Açıklama

DOMNode::normalize ( void ) : void

Düğümü normalleştirir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız