DOMElement::getElementsByTagName

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::getElementsByTagNameİsmi belirtilen elemanları döndürür

Açıklama

DOMElement::getElementsByTagName ( string $isim ) : DOMNodeList

Düğümün ismi belirtilen alt düğümlerini rastlandıkları sıra ile ve alt düğümleri ile içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döndürür.

Değiştirgeler

isim

Etiket ismi. Tüm eleman ağacını döndürmek için * belirtin.

Dönen Değerler

Eşleşen tüm elemanları içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız