DOMElement::getElementsByTagNameNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::getElementsByTagNameNSİsmi ve isim alanı belirtilen elemanları döndürür

Açıklama

DOMElement::getElementsByTagNameNS ( string $uri , string $önekli_isim ) : DOMNodeList

Düğümün ismi ve isim alanı belirtilen alt düğümlerini rastlandıkları sıra ile ve alt düğümleri ile içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döndürür.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

önekli_isim

önek:etiket biçeminde eleman ismi. Tüm eleman ağacını döndürmek için * belirtin.

Dönen Değerler

Eşleşen tüm elemanları içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız