DOMElement sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Sınıf Sözdizimi

DOMElement extends DOMNode {
/* Özellikler */
readonly public bool $schemaTypeInfo ;
readonly public string $tagName ;
/* Yöntemler */
__construct ( string $isim [, string $değer [, string $uri ]] )
getAttribute ( string $isim ) : string
getAttributeNode ( string $isim ) : DOMAttr
getAttributeNodeNS ( string $uri , string $isim ) : DOMAttr
getAttributeNS ( string $uri , string $isim ) : string
getElementsByTagName ( string $isim ) : DOMNodeList
getElementsByTagNameNS ( string $uri , string $önekli_isim ) : DOMNodeList
hasAttribute ( string $isim ) : bool
hasAttributeNS ( string $uri , string $önekli_isim ) : bool
removeAttribute ( string $isim ) : bool
removeAttributeNode ( DOMAttr $öznitelik ) : bool
removeAttributeNS ( string $uri , string $isim ) : bool
setAttribute ( string $isim , string $değer ) : DOMAttr
setAttributeNode ( DOMAttr $öznitelik ) : DOMAttr
setAttributeNS ( string $uri , string $önekli_isim , string $değer ) : void
setIdAttribute ( string $isim , bool $id_olarak ) : void
setIdAttributeNode ( DOMAttr $öznitelik , bool $id_olarak ) : void
setIdAttributeNS ( string $uri , string $isim , bool $id_olarak ) : void
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : string
public DOMNode::C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : int
DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] ) : DOMNode
public DOMNode::getLineNo ( void ) : int
public DOMNode::getNodePath ( void ) : string
DOMNode::hasAttributes ( void ) : bool
DOMNode::hasChildNodes ( void ) : bool
DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] ) : DOMNode
DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri ) : bool
DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm ) : bool
DOMNode::isSupported ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek ) : string
DOMNode::lookupPrefix ( string $uri ) : string
DOMNode::normalize ( void ) : void
}

Özellikler

schemaTypeInfo

Henüz gerçeklenmedi; daima NULL döndürür.

tagName

Elemanın ismi

İçindekiler