DOMElement::getAttributeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::getAttributeNSİsmi ve isim alanı belirtilen özniteliğin değerini döndürür

Açıklama

DOMElement::getAttributeNS ( string $uri , string $isim ) : string

Düğümün ismi ve isim alanı belirtilen özniteliğinin değerini döndürür.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

isim özniteliği yoksa boş bir dizge, varsa öznitelik değerini içeren bir dizge döner.

Ayrıca Bakınız