DOMElement::hasAttribute

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::hasAttributeİsmi belirtilen öznitelik mevcut mu diye bakar

Açıklama

DOMElement::hasAttribute ( string $isim ) : bool

İsmi belirtilen öznitelik mevcutsa TRUE döndürür.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız