DOMImplementation::hasFeature

(PHP 5, PHP 7)

DOMImplementation::hasFeatureDOM gerçeklenimi belirtilen özelliğe sahip mi diye bakar

Açıklama

DOMImplementation::hasFeature ( string $özellik , string $sürüm ) : bool

DOM gerçeklenimi belirtilen özelliğe sahip mi diye bakar.

Özelliklerin tam listesini DOM belirtiminin » Conformance bölümünde bulabilirsiniz.

Değiştirgeler

özellik

Varlığı sınanacak özellik.

sürüm

Varlığı sınanacak özelliğin sürümü. 2. seviyede bu değer 2.0 veya 1.0 olabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - DOM Gerçekleniminin özellikleri

<?php

$features 
= array(
  
'Core'           => 'Çekirdek modülü',
  
'XML'            => 'XML modülü',
  
'HTML'           => 'HTML modülü',
  
'Views'          => 'Görünüm modülü',
  
'Stylesheets'    => 'XSLT modülü',
  
'CSS'            => 'CSS modülü',
  
'CSS2'           => 'CSS2 modülü',
  
'Events'         => 'Olay modülü',
  
'UIEvents'       => 'Kullanıcı arayüzü olay modülü',
  
'MouseEvents'    => 'Fare olayları modülü',
  
'MutationEvents' => 'Başkalaşım olayları modülü',
  
'HTMLEvents'     => 'HTML olayları modülü',
  
'Range'          => 'Aralık modülü',
  
'Traversal'      => 'Geçişli modül'
);

foreach (
$features as $isim => $özellik) {
  if (
DOMImplementation::hasFeature($key'2.0')) {
    echo 
"$özellik var\n";
  } else {
    echo 
"$özellik yok\n";
  }
}

?>

Ayrıca Bakınız