DOMNamedNodeMap sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Sınıf Sözdizimi

DOMNamedNodeMap implements Traversable , Countable {
/* Özellikler */
readonly int $uzunluk ;
/* Yöntemler */
public count ( void ) : int
getNamedItem ( string $isim ) : DOMNode
getNamedItemNS ( string $uri , string $önekli_isim ) : DOMNode
item ( int $indis ) : DOMNode
}

Özellikler

uzunluk

Ağaçtaki düğüm sayısı. Geçerli çocuk düğüm indisleri 0'dan uzunluk - 1'e (dahil) kadardır.

İçindekiler