DOMImplementation sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

İşlemleri belli bir belge nesne modeli örneğinden bağımsız olarak gerçekleştirmek için bazı yöntemler sunan bir arayüz.

Sınıf Sözdizimi

DOMImplementation {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
__construct ( void )
createDocument ([ string $uri = NULL [, string $önekliAd = NULL [, DOMDocumentType $belgeTürü = NULL ]]] ) : DOMDocument
createDocumentType ([ string $belgeAdı = NULL [, string $publicId = NULL [, string $systemId = NULL ]]] ) : DOMDocumentType
hasFeature ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
}

İçindekiler