DOMImplementation::createDocumentType

(PHP 5, PHP 7)

DOMImplementation::createDocumentTypeBoş bir DOMDocumentType nesnesi oluşturur

Açıklama

DOMImplementation::createDocumentType ([ string $belgeAdı = NULL [, string $publicId = NULL [, string $systemId = NULL ]]] ) : DOMDocumentType

Boş bir DOMDocumentType nesnesi oluşturur. Öğe bildirimleri ve gösterimler kullanılabilir değildir. Öğe gönderimi dönüşümleri ve öntanımlı öznitelik eklemeleri yapılmaz.

Değiştirgeler

belgeAdı

Oluşturulacak belgenin nitelikli adı.

publicId

Harici alt kümenin genel betimleyicisi.

systemId

Harici alt kümenin sistem betimleyicisi.

Dönen Değerler

ownerDocument özelliği NULL olmak üzere yeni bir DOMDocumentType nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir DTD ekleyerek bir belge oluşturmak

<?php

// Yeni bir DOMImplementation nesnesi oluşturalım
$imp = new DOMImplementation;

// Bir DOMDocumentType nesnesi oluşturalım
$dtd $imp->createDocumentType('graph''''graph.dtd');

// Bir DOMDocument nesnesi oluşturalım
$dom $imp->createDocument(""""$dtd);

// Diğer özellikleri tanımlayalım
$dom->encoding 'UTF-8';
$dom->standalone false;

// Boş bir eleman oluşturalım
$element $dom->createElement('graph');

// Bir eleman ekleyelim
$dom->appendChild($element);

// Belgeyi çıktılayalım
echo $dom->saveXML();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE graph SYSTEM "graph.dtd">
<graph/>

Hatalar/İstisnalar

DOM_NAMESPACE_ERR

belgeAdına göre saptanan isim alanı ile ilgili bir hata varsa bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız