DOMNamedNodeMap::getNamedItem

(PHP 5, PHP 7)

DOMNamedNodeMap::getNamedItemİsmi belirtilen düğümü döndürür

Açıklama

DOMNamedNodeMap::getNamedItem ( string $isim ) : DOMNode

İsmi belirtilen düğümü döndürür.

Değiştirgeler

isim

Döndürülecek düğümün ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen düğüm yoksa NULL varsa düğümü döndürür.

Ayrıca Bakınız