DOMNamedNodeMap::getNamedItemNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMNamedNodeMap::getNamedItemNSİsmi ve isim alanı belirtilen düğümü döndürür

Açıklama

DOMNamedNodeMap::getNamedItemNS ( string $uri , string $önekli_isim ) : DOMNode

İsmi ve isim alanı belirtilen düğümü döndürür.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

önekli_isim

önek:etiket biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen düğüm yoksa NULL varsa düğümü döndürür.

Ayrıca Bakınız