DOMNamedNodeMap::item

(PHP 5, PHP 7)

DOMNamedNodeMap::itemİndisi belirtilen düğümü döndürür

Açıklama

DOMNamedNodeMap::item ( int $indis ) : DOMNode

DOMNamedNodeMap nesnesinin indis'inci düğümünü döndürür.

Değiştirgeler

indis

Eşlemdeki indis.

Dönen Değerler

Geçerli bir indis belirtilmemişse (indis düğüm sayısına eşit veya ondan büyükse) NULL, aksi takdirde listedeki indis'inci düğümü döndürür.