DOMNode::removeChild

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::removeChildListeden belirtilen çocuğu siler

Açıklama

DOMNode::removeChild ( DOMNode $eski ) : DOMNode

Listeden belirtilen çocuğu siler.

Değiştirgeler

eski

Silinecek çocuk.

Dönen Değerler

Belirtilen çocuk silinebilmişse silinen çocuğu döndürür.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa oluşur.

DOM_NOT_FOUND

eski düğüm listedeki çocuklardan biri değilse oluşur.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, XML belgedeki chapter elemanı silinmektedir.

Örnek 1 Removing a child

<?php

$doc 
= new DOMDocument;
$doc->load('book.xml');

$kitap $doc->documentElement;

// chapter elemanını döndürüp $kitaptan siliyoruz
$chapter $kitap->getElementsByTagName('chapter')->item(0);
$eskisi $kitap->removeChild($chapter);

echo 
$doc->saveXML();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN"
          "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd">
<book id="listing">
 <title>My lists</title>

</book>

Ayrıca Bakınız