DOMXPath::__construct

(PHP 5, PHP 7)

DOMXPath::__constructYeni bir DOMXPath nesnesi oluşturur

Açıklama

__construct ( DOMDocument $belge )

Yeni bir DOMXPath nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

belge

DOMXPath ile ilişkili DOMDocument nesnesi.