DOMXPath::evaluate

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

DOMXPath::evaluateBelirtilen XPath ifadesini çözümler ve mümkünse yazılı bir sonuç verir

Açıklama

DOMXPath::evaluate ( string $ifade [, DOMNode $bağlamsal_düğüm ] ) : mixed

ifade ile belirtilen XPath ifadesini çözümler ve mümkünse yazılı bir sonuç verir.

Değiştirgeler

ifade

Değerlenderelecek XPath ifadesi.

bağlamsal_düğüm

Seçimlik olarak, göreli XPath sorguları yapmak içindir. Öntanımlı olarak sorgular kök elemana göre çözümlenir.

Dönen Değerler

Mümkünse sonucu bir dizge orarak döndürür, değilse belirtilen XPath ifadesi ile eşleşen tüm düğümleri içeren bir DOMNodeList nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Tüm İngilizce kitapların sayısını döndürmek

<?php

$doc 
= new DOMDocument;

$doc->load('book.xml');

$xpath = new DOMXPath($doc);

$tbody $doc->getElementsByTagName('tbody')->item(0);

// sorgumuzu tbody düğümüne göre yapalım
$query 'count(row/entry[. = "en"])';

$entries $xpath->evaluate($query$tbody);
echo 
"$entries İngilizce kitap var.\n";

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2 İngilizce kitap var.

Ayrıca Bakınız