Error::getCode

(No version information available, might only be in Git)

Error::getCodeHata koduyla döner

Açıklama

final public Error::getCode ( void ) : mixed

Hatanın kodunu döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hata kodu bir integer olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getCode() örneği

<?php
try {
    throw new 
Error("Bu bir hata iletisidir"30);
} catch(
Error $e) {
    echo 
"Hatanın kodu: " $e->getCode();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Hatanın kodu: 30

Ayrıca Bakınız