Error::getPrevious

(No version information available, might only be in Git)

Error::getPreviousÖnceki hata nesnesini döndürür

Açıklama

final public Error::getPrevious ( void ) : Throwable

Önceki Throwable nesnesini (Error::__construct() yöntemini üçüncü değiştirgesi) döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Mevcutsa önceki Throwable nesnesi, değilse NULL döner.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getPrevious() örneği

Hata izleme, döngü, yazdırma.

<?php
class MyCustomError extends Error {}

function 
doStuff() {
    try {
        throw new 
InvalidArgumentError("Yanlış yapıyorsunuz!"112);
    } catch(
Error $e) {
        throw new 
MyCustomError("Bir şeyler oldu"911$e);
    }
}


try {
    
doStuff();
} catch(
Error $e) {
    do {
        
printf("%s:%d %s (%d) [%s]\n"$e->getFile(), $e->getLine(), $e->getMessage(), $e->getCode(), get_class($e));
    } while(
$e $e->getPrevious());
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

/home/bjori/ex.php:8 Bir şeyler oldu (911) [MyCustomError]
/home/bjori/ex.php:6 Yanlış yapıyorsunuz! (112) [InvalidArgumentError]

Ayrıca Bakınız