Exception::__construct

(PHP 5, PHP 7)

Exception::__constructİstisna oluşturur

Açıklama

public Exception::__construct ([ string $ileti = "" [, int $kod = 0 [, Throwable $önceki = NULL ]]] )

İstisna oluşturur.

Değiştirgeler

ileti

Oluşturulan istisna iletisi.

kod

İstisna kodu.

önceki

İstisna zincirindeki önceki istisna.

Bilginize: $kod ve $ileti özellikleri zaten atanmışsa, istisna kurucusunu bir alt sınıftan çağırmak öntanımlı değiştirgeleri yok sayar.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.0.0 önceki değiştirgesi artık Throwable türünde.
5.3.0 önceki değiştirgesi eklendi.

Notlar

Bilginize:

ileti değiştirgesi ikil olarak güvenilir değildir.